Papilduzņemšana studijām Lutera Akadēmijā

Lutera Akadēmija izsludina papilduzņemšanu 2019.gada 22.augustā. Dokumentu pieņemšana uz papilduzņemšanu ir no 12.-20.augustam.

Nepieciešamos dokumentus laika posmā no 12.-20.augustam pieņem pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.12:00-17:00 Lutera Akadēmijas Studiju daļā (Alksnāja ielā 3, Rīgā).

Iestājpārbaudījumi notiks ceturtdien, 22.augustā plkst.10:00.

Lutera Akadēmija piedāvā dažādas iespējas cilvēkus iedrošināt un sagatavot savam aicinājumam un kalpošanai LELB ietvaros.

Lutera Akadēmija realizē trīs mācību programmas:

  1. Bakalaura studiju programma “TEOLOĢIJA” sniedz Latvijas valsts akreditētu un LELB atzītu teoloģisko un praktisko izglītību, kas nepieciešama garīdznieka amata pildīšanai.

Mācību programma ir veidota tā, lai pēc sekmīga pirmā mācību gada students varētu pretendēt uz evaņģēlista eksāmena kārtošanu LELB.

Pateicoties studiju procesa organizācijai darba dienu vakaros un attālināto studiju iespējām ( Skype, atsevišķu studiju kursu lekciju video un audio ieraksti) LA piedāvā pilna laika studijas Teoloģijas programmā, kas ir apvienojamas ar darbu.

  1. Bakalaura studiju programma “BAZNĪCAS MŪZIKA” sniedz Latvijas valsts akreditētu profesionālo augstāko izglītību ar bakalaura grādu.

Šajā programmā var iegūt profesionālo kvalifikāciju “Baznīcas mūziķis”,  kura uzdevums ir nodrošināt draudzes muzikāli liturģisko kalpošanu. Studenti tiek sagatavoti vadīt draudzes muzikālo dzīvi.

  1. Draudžu darbinieku izglītības programma ir izveidota tā, lai LELB ietvaros apmācītu un sagatavotu dažāda aicinājuma kalpotājus un nozaru vadītājus draudzē. Draudžu darbinieku izglītības programmas studenti izvēlas savām interesēm atbilstošus studiju programmas “Teoloģija” priekšmetus.

Šī programma ir lieliska iespēja cilvēkiem, kuri grib paplašināt savu zināšanu apvārsni, bet šobrīd vēl nevēlas vai nevar uzņemties nopietnas studijas akadēmiskā grāda iegūšanai. Pēc studijām absolvents savu izvēlēto kalpošanu īsteno ar lielāku izpratni Svētajos Rakstos, Ticības pamatpatiesībās un praktiskajā teoloģijā.

Draudžu darbinieku programma dod iespēju pārliecināties par savu aicinājumu potenciāliem Teoloģijas programmas studentiem jeb nākamiem garīdzniekiem.

LA piedāvā arī iespēju pēc izvēles apmeklēt sev interesējošus priekšmetus kā brīvklausītājam.

Kā salīdzinoši neliela augstskola LA:

  • spēj būt pietiekami elastīga, lai katram dotu iespēju studēt sev vēlamā studiju programmā, mācību formātā un ilgumā;
  • spēj studentu vidū veidot draudzīgas un ciešas attiecības un kopības izjūtu.

LA absolventi galvenokārt kalpo kā mācītāji, evaņģēlisti un draudžu darbinieki. Studijas LA ir iespēja atsaukties sirds aicinājumam,  uzņemties savā dzīvē darīt lietas ar pievienotu vērtību.

Ar visu informāciju par iestājeksāmeniem, studiju ilgumu, maksu un dokumentu iesniegšanu var iepazīties šeit: "Uzņemšanas noteikumi Lutera Akadēmijā 2019./2020.akadēmiskajam gadam" un "Pieteikšanās un uzņemšanas kārtība studiju programmā "Draudžu darbinieku izglītība" 2019./2020.akadēmiskajam gadam".

Papildus informācijai un jautājumiem: e-pasts academy@latnet.lv un tālr. 29128655

Ziņojumi
Sveicam Lutera Akadēmijas 2022.gada absolventus

studiju programmā "TEOLOĢIJA"
- DIDZI OLTI;
- VIESTURU RIKVEILI;
- IVARU SPRIŅĢI


studiju programmā "TEOLOĢIJA UN KALPOŠANA"
- MARGARITU BORODINU-IGNATOVIČU;
- MĀRU MEDNI;
‌- ULDI MUZIKANTU;
‌- VIVITU VANAGU.

**********
Lutera Akadēmijas Studiju daļas darba laiki un reflektantu dokumentu pieņemšana JŪLIJA mēnesī
18., 20., 22., 25., 27., 29.jūlijā no plkst.12.00 -18.00

**********
                                                                              
Lutera Akadēmijas
bibliotēka ir slēgta no 27.jūnija-11.jūlijam un no 25.jūlija-15.augustam.
Pārējā laikā par bibliotēkas apmeklējumu sazināties ar bibliotekāri, zvanot 29466511 vai rakstot bibliotekalutaka@gmail.com


        


Draugi
© 2022 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »