Studiju process Lutera Akadēmijā (turpmāk - Akadēmijā) notiek klātienē, bet atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.111 no 08.02.2022. Akadēmijā  var notikt arī attālinātās studijas, kuru apjoms ir līdz 50 procentiem no attiecīgās studiju programmas noteiktā kontaktstundu skaita, kas norādītas Akadēmijas apstiprinātajā studiju programmas Studiju plānā.

Attālinātās studijas Akadēmijā ir klātienes izglītības procesa daļa, kurā izglītojamie mācās, tai skaitā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, fiziski neatrodoties vienā telpā vai mācību vietā kopā ar pasniedzēju.


Organizējot un piedaloties attālinātajās studijās jāievēro ATTĀLINĀTO STUDIJU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LUTERA AKADĒMIJĀ

 


Ziņojumi
**********

Lutera Akadēmijas
bibliotēkas pakalpojumi ir pieejami,
bet pirms bibliotēkas apmeklējuma sazināties ar bibliotekāri, zvanot 29466511 vai rakstot bibliotekalutaka@gmail.com

**********

          2.SEMESTRA Studiju plāns un        lekciju saraksti šeit>


Draugi
© 2022 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »