Akadēmijas dzīve nesastāv tikai no studijām, bet arī ticības Jēzum Kristum izdzīvošanas kopienā. Mēs kopjam savu lūgšanu un dievkalpošanas dzīvi ik nedēļas Svētā Vakarēdiena dievkalpojumos, un pārējo darba dienu vakaros - Vesperēs. Tāpat arī lielu lomu spēlē garīgā vadība un rūpes kapelāna mācītāja Tāļa Freimaņa kalpošanā, kā arī savstarpējā studentu sadraudzībā. Kalpojot un saņemot citu kalpošanu pie mūsu ticības, mēs mācāmies praktiski kalpot savās draudzēs un stiprināmies garīgi tiem labajiem darbiem, kurus Kungs jau iepriekš ir sagatavojis, lai mēs tajos ticībā dzīvotu. 

Svētā Vakarēdiena dievkalpojums

Reizi nedēļā Akadēmija vienojas Svētā Vakarēdiena dievkalpojumā. Tos vada mūsu kapelāns mācītājs Tālis Freimanis, bet sprediķo kāds no augstāko semestru studentiem, kurš jau iesvētīts evaņģēlista amatā. Dažkārt dievkalpojumus vada un sprediķo Lutera Akadēmijas rektors arhibīskaps Jānis Vanags vai rektora vietnieks mācītājs Rinalds Grants, citkārt – arī akadēmijas absolventi. Lielajā aizlūgšanā Dieva priekšā nesam visu mūsu Baznīcu, bīskapus, mācītājus, draudzes un tajās kalpojošos, tāpat arī akadēmiju ar tās darbiniekiem, mācībspēkiem un studentiem, kā arī par tiem, kuriem tajā brīdī īpaši nepieciešamas aizlūgšanas. Dievkalpojuma liturģija notiek saskaņā ar mūsu Baznīcā pieņemto kārtību, kāda tā paredzēta darbdienām, un balstās luteriskajā tradīcijā.

Vesperes

Darba dienu vakaros, kad neturam Svētā Vakarēdiena dievkalpojumu, Akadēmija sanāk kopā Vesperēs (vakara lūgšanās). Vesperes vada paši studenti, sākot ar trešo semestri. Vadītāja pienākumos ietilpst uzsākt un vadīt dziedājumus, lasīt Svēto Rakstu lasījumu, kā arī sacīt īsu uzrunu un lūgšanas. Vesperes ievadot, katru nedēļu tiek dziedāts psalms, kas atbilst liturģiskā gada attiecīgās nedēļas svētdienas introitam. Ja vesperu vadītājs pats nedzied psalmu, responsoriju un himnu (dziesmu), tad viņš to var deleģēt kantoram (priekšdziedātājam). Līdzīgi kā dievkalpojumā arī vesperu kārtība atbilst Baznīcā apstiprinātajai un ir saņemta mantojumā no reformācijas un vēl senākiem laikiem.

Garīgā vadība

Ļoti svarīgu lomu Akadēmijas dzīvē ieņem garīgā vadība. Ikkatram studentam ir iespēja saņemt iedrošinājumu, padomu, un garīgu atbalstu caur tikšanos ar kapelānu macītāju Tāli Freimani, vienojoties lūgšanā un kopīgi meklējot praktiskus risinājumus dzīves izaicinājumiem. Tāpat arī paši studenti savstarpējā sadraudzībā neformālos lūgšanu un slavēšanas vakaros ir iedrošināti vienoties kā viens Kristus ķermenis, iestājoties viens par otru lūgšanā un pamācot viens otru ticības paklausībā un Kristus mīlestībā. Šeit visvairāk parādās Akadēmijas kā ticīgo kopienas daba, kas paralēli studiju organizēšanai, ir nomodā par to, lai ikkatrs students būtu garīgi aprūpēts un varētu studēt un ar prieku atbildēt Dieva aicinājumam savā dzīvē. 
2024. gada 18. jūlijs
Vārda dienas: Rozālija, Roze
Ziņojumi
 

*****
Sveicam 2024. gada LA absolventus 

un aicinām uz LA 23.izlaidumu piektdien, 21.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Domā.


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »