LA vadība un pārvalde

LA institūcijas, kas īsteno pārstāvības un vadības funkcijas akadēmiskos, zinātniskos un organizatoriski saimnieciskos jautājumos ir:

– Satversmes sapulce;
– Senāts;
– Rektors: īsteno Akadēmijas vispārējo administratīvo, akadēmiskās un zinātniskās darbības vadību un bez īpaša pilnvarojuma savas kompetences robežās pārstāv Akadēmiju visās akadēmiskās un zinātniskās darbības lietās. Rektors ik gadu iesniedz pārskatu par Akadēmijas darbu Akadēmijas Dibinātājam.
– Revīzijas komisija;
– Akadēmiskā šķīrējtiesa;
Studējošo pašpārvalde.

D.D. Jānis Vanags
Rektors
LELB arhibīskaps
arhibiskaps@gmail.com

2011 - pašlaik: LELB arhibīskaps Jānis Vanags ievēlēts par Lutera Akadēmijas rektoru Satversmes sapulcē 2011.gada 23.augustā.
Saskaņā ar LA Satversmes 34. pantu "ja par Rektoru tiek ievēlēts LELB arhibīskaps, uz viņu nav attiecināms šajā pantā noteiktais termiņa ierobežojums." , t.i. uz 5 (pieciem) gadiem ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.
rinaldsMg.theol. Rinalds Grants
Rektora vietnieks
rinalds.grants@gertrude.lv
HelenaMg.paed. Helēna Andersone
Studiju prorektore
studijas@lut.edu.lv

LA Satversmes sapulce

1. Bīskaps Uldis Gailītis – Satversmes sapulces priekšsēdētājs
2. Dr.theol. Guntis Kalme – Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks 
3. Studente Sandra Kokina – Satversmes sapulces sekretāre
4. Bīskaps Mg.theol. Hanss Martins Jensons
5. Mg.theol. Laila Čakare
6. Dr.theol. Uģis Sildegs
7. Mg.art. Vilis Kolms
8. Mg.theol. Rinalds Grants
9. Mg.geol. Sigita Dišlere
10. Students Miķelis Dāvids Rikveilis
11. Vispārējā personāla pārstāvis Jēkabs Jurdžs

LA Senāts


1. Bīskaps Hanss Martins Jensons – Senāta priekšsēdētājs
2. Mg.theol. Rinalds Grants – Senāta priekšsēdētāja vietnieks
3. Elīna Ceriņa – Senāta sekretāre
4. Dr.theol. Guntis Kalme
5. Mg.theol. Laila Čakare
6. Mg.art. Vilis Kolms
7. Mg.theol. Gints Graudiņš 
8.Studējošais Sandra Kokina
9. Studējošais Miķelis Dāvids Rikveilis

LA Revīzijas komisija1. Pārsla Cimbule
2. Valdis Vircavs
3. Jānis Moors

LA Šķīrējtiesa


1. Gints Graudiņš
2. Laila Čakare
3. Guntis Kalme
4. Uģis Sildegs
5. Jānis Apinis

2024. gada 18. jūlijs
Vārda dienas: Rozālija, Roze
Ziņojumi
 

*****
Sveicam 2024. gada LA absolventus 

un aicinām uz LA 23.izlaidumu piektdien, 21.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Domā.


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »