LA zinātniskās pētniecības stratēģiskais mērķis ir nodrošināt un attīstīt kvalitatīvu zinātnisko un lietišķo pētniecību atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un vadoties no LELB atbilstošiem dokumentiem - LELB Satversmes   (http://www.lelb.lv/lv/?ct=satversme), LELB misijas (http://www.lelb.lv/lv/?ct=par_lelb), LELB noteikumiem par mācītāju kalpošanu (http://www.lelb.lv/lv/?ct=noteikumi_instrukcijas) u.c. dokumentiem, kas izsaka LELB kalpošanas vajadzības, kā arī no šodienas tendencēm teoloģijas un reliģijas jomās, kas skar baznīcas iesaisti sabiedrībā. Šo pētniecības mērķi LA īsteno, tajā iesaistoties docētājiem, studējošajiem, vietējiem un starptautiskajiem sadarbības partneriem.

 LA studiju virzienā “Teoloģija un reliģija” ir noteikusi šādus zinātnes un lietišķās pētniecības virzienus:Lutera Akadēmijas zinātniskās pētniecības galvenais virziens: Baznīcas vēstures pētniecība, īpaši Latvijas Baznīcas vēstures aspekti.

Pētniecības virzieni izriet no LA stratēģijas un ir atvasināti no attiecīgajām teoloģijas jomām un raksturo katras jomas lomu teoloģijas un reliģijas pētniecībā:

Zinātnisko darbu LA koordinē Zinātnes Padome, kuras darbību reglamentē LA Zinātnes padomes nolikums.

 Nolikumi:

2024. gada 18. jūlijs
Vārda dienas: Rozālija, Roze
Ziņojumi
 

*****
Sveicam 2024. gada LA absolventus 

un aicinām uz LA 23.izlaidumu piektdien, 21.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Domā.


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »