Lutera Akadēmijas vēsture

Lutera Akadēmija (LA) ir 1997.gada 1.februārī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) dibināta augstskola ar mērķi sagatavot garīdzniekus un lajus kalpošanai garīgās aprūpes un izglītības jomā LELB draudzēs un valsts, pašvaldību un nevalstiskajās institūcijās.

LA ir pārņēmusi pēc II Pasaules kara dibinātā  arhibīskapa Jāņa Matuļa Teoloģijas semināra (1969-1991) tradīcijas. Tādējādi studijas LA ir balstītas kristīgajā ticībā un luteriskajā tradīcijā, lai iedrošinātu un sagatavotu cilvēkus piepildīt savu un Dieva aicinājumu.

Kopš 16. gadsimta Luteriskā Baznīca ir bijusi neatņemama Latvijas valsts un kultūras attīstības sastāvdaļa. LELB garīdznieki aktīvi piedalījās un atbalstīja Latvijas valsts neatkarības atgūšanas centienus un atjaunotās brīvvalsts attīstību. Neatkarīgās valsts pastāvēšanas laikā gan pirms, gan pēc II Pasaules kara LELB ir bijusi aktīva līdzdalībniece sabiedrības izglītības, morāles un tradicionālo vērtību veicināšanā. Baznīcas darbinieki katrā lokālā vietā reprezentē pašas baznīcas klātbūtni, tāpēc ir svarīgi lai gandrīz 300 luterāņu draudzēs kalpotu izglītoti, kompetenti mācītāji un citi Baznīcas darbinieki, kuri ir spējīgi uzturēt dialogu ar sabiedrību un sadarboties ar vietējām pašvaldībām, skolām un citām institūcijām. LA nodrošina šādu darbinieku sagatavošanu, līdz ar to kalpodama ne tikai baznīcas, bet arī visas sabiedrības interesēm.

LA darbības mērķi atbilst LELB noteiktajai LA stratēģiskajai specializācijai. LA darbības galvenie mērķi ir:

LA mērķi, doktrinālais un finansiālais pamats, darbības un pārvaldības principi ir definēti 
‌- LA Statūtos (http://www.luteraakademija.lv/box/files/nodibinajumala_statuti.pdf) un 
‌- LA Satversmē (http://www.luteraakademija.lv/box/files/la_satversmeizmrikp1121211.pdf).

LA akadēmiski un praktiski izglīto studējošos specifiski teoloģijas jomā, specializējoties luteriskās teoloģijas tradīcijā. 

LA ilgtspēju nodrošina

LA nozīmīga unikalitātes priekšrocība, kas izceļ to citu teoloģisko augstskolu vidū, ir Baznīcā sakņota luteriska izglītība, kas dod iespēju īstenot holistisku mācību procesu ciešā sadarbībā ar galveno darba devēju – LELB.

LA ir nozīmīga loma Latvijas augstākās izglītības sistēmas attīstībā, kā arī valsts garīgajā izaugsmē. LA nodrošina mūsdienam atbilstošas studijas un pētniecību, balstoties uz augstākās izglītības, zinātnes un reliģiskās domas vienotību. LA aktīvi piedalās aktuālu valsts un sabiedrības garīgo problēmu risināšanā, ir Latvijas luteriskajās tradīcijās balstītas dzīves centrs, reizē kopjot nacionālo valodu, kultūru un veicinot valsts un sabiedrības attīstību.

‌Studijas Lutera Akadēmijā ir arī sadraudzība un kopējas lūgšanas.

Šobrīd Lutera Akadēmijā ir 2 studiju programmas:
-  Bakalaura studiju programma "Teoloģija" - valsts akreditēta līdz 2023.gada 31.decembrim;
-  Mūžizglītības ietvaros LA Atvērtās akadēmijas studiju programma "Teoloģija un kalpošana" - LELB atzīta.2024. gada 18. jūlijs
Vārda dienas: Rozālija, Roze
Ziņojumi
 

*****
Sveicam 2024. gada LA absolventus 

un aicinām uz LA 23.izlaidumu piektdien, 21.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Domā.


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »