Atvērtā akadēmija


Atvērtā akadēmija ir Lutera Akadēmijas struktūrvienība mūžizglītības pieejamības, piedāvājuma un pārvaldības nodrošināšanai
Atvērtā akadēmija nav juridiska persona

Atvērtās akadēmijas mērķis - veicināt mūžizglītības pieejamību, piedāvājumu un attīstību LA, nodrošinot tālākizglītības un profesionālās pilnveides kvalitāti ikvienam, kas mācās, strādā, meklē darbu vai plāno tālāko izglītību un karjeru, lai sekmētu personības attīstību atbilstoši kristīgās ticības vērtībām, darba tirgus prasībām, kā arī savām vajadzībām un interesēm.

Atvērtās akadēmijas uzdevumi:

1. Koordinēt LA neformālās izglītības programmu “Teoloģija un kalpošana”, piedāvājot iespēju ikvienam interesentam:

- pieteikties kādam no LA studiju kursiem klausītāja vai brīvklausītāja statusā:  

- klausītājam tiek dota iespēja pilnībā apgūt kursu saturu, kārtot pārbaudījumus un saņemt novērtējumu izvēlētajā studiju kursā kā jebkuram LA studentam, iesaistīties studējošo aktivitātēs, saņemt atbalstu, izmantot LA infrastruktūru, pēc izvēlēto studiju kursu veiksmīgas apguves (40 KP apjomā) saņemt LA diplomu. 

Izsniegtais LA diploms apliecina,  ka ir iegūti studiju kursam atbilstoši kredītpunkti, kas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Iepriekšējā izglītība vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana”, interesentam ļauj vērsties jebkurā Latvijas augstskolā vai koledžā ar lūgumu atzīt iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences par apgūtā studiju kursa saturu. Ja klausītājs  vēlas studēt LA bakalaura studiju programmā “Teoloģija”, programmā “Teoloģija un kalpošana” iegūtie kredītpunkti tiek pielīdzināti un atzīti pilnā apmērā.

- brīvklausītājam tiek dotas iespējas apgūt izvēlētā kursa saturu,  iesaistīties studējošo aktivitātēs, saņemt atbalstu, izmantot LA infrastruktūru. Kursa noslēgumā brīvklausītājs nekārto pārbaudījumu un nesaņem apliecinājumu par kursa apguvi.

Atvērtās akadēmijas studijas var tikt organizētas latviešu vai angļu valodā, pilna laika klātienē, pilna laika neklātienē un tālmācībā.

2. Administrēt un koordinēt LA tālākizglītības un profesionālās pilnveides piedāvājumu.


‌Atvērtās akadēmijas nolikums>
‌‌
2024. gada 18. jūlijs
Vārda dienas: Rozālija, Roze
Ziņojumi
 

*****
Sveicam 2024. gada LA absolventus 

un aicinām uz LA 23.izlaidumu piektdien, 21.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Domā.


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »