Dokumentu pieņemšana studijām Lutera Akadēmijā 2021./2022.akad.gadā

2021.gadā no 19.-30.jūlijam notiek dokumentu pieņemšana reflektantiem, kuri vēlas studēt Lutera Akadēmijā ar jauno 2021./2022.akadēmisko gadu.

Sagatavotos dokumentus laika posmā no 19.-30.jūlijam pieņem otrdienās un ceturtdienās no plkst.12.00-17.00 Lutera Akadēmijas Studiju daļā (Alksnāja ielā 3, Rīgā).

Ar informāciju par iestājeksāmeniem, studiju ilgumu, maksu un dokumentu iesniegšanu var iepazīties šeit UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI akreditētajām programmām "TEOLOĢIJA" un "BAZNĪCAS MŪZIKA" un PIETEIKŠANĀS programmā "TEOLOĢIJA UN KALPOŠANA".

Papildus informācijai un jautājumiem: e-pasts info@lut.edu.lv un tālr.29128655

Lutera Akadēmija realizē 3 mācību programmas:

  1. Bakalaura studiju programma “TEOLOĢIJA” sniedz Latvijas valsts akreditētu un LELB atzītu kristīgajā un evaņģeliski luteriskajā tradīcijā balstītu akadēmisku teoloģisko izglītību. Studenti iegūst gan teorētiskas zināšanas Bībeliskās, sistemātiskās teoloģijas, Baznīcas vēstures priekšmetos, gan arī iemaņas un prasmes praktiskās teoloģijas kursos.

Pateicoties studiju procesa organizācijai darba dienu vakaros un attālināto studiju iespējām ( Skype, ZOOM, atsevišķu studiju kursu lekciju video un audio ieraksti) LA piedāvā pilna laika studijas Teoloģijas programmā, kas ir apvienojamas ar darbu.

  1. Bakalaura studiju programma “BAZNĪCAS MŪZIKA” sniedz Latvijas valsts akreditētu profesionālo augstāko izglītību ar bakalaura grādu.

Šajā programmā var iegūt profesionālo kvalifikāciju “Baznīcas mūziķis”,  kura uzdevums ir nodrošināt draudzes muzikāli liturģisko kalpošanu. Studenti tiek sagatavoti vadīt draudzes muzikālo dzīvi.

Programma sagatavo Baznīcas darbiniekus, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikas dzīvi saskaņā ar savas Baznīcas mācību, prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus, nodrošina dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģisko izveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanai.

  1. Programma "Teoloģija un kalpošana" ir izveidota tā, lai LELB ietvaros apmācītu un sagatavotu dažāda aicinājuma kalpotājus un nozaru vadītājus draudzē. Šīs programmas studenti izvēlas savām interesēm atbilstošus studiju programmas “Teoloģija” priekšmetus.

Šī programma ir lieliska iespēja cilvēkiem, kuri grib paplašināt savu zināšanu apvārsni, bet šobrīd vēl nevēlas vai nevar uzņemties nopietnas studijas akadēmiskā grāda iegūšanai. Tādējādi studiju process ir elastīgs un pakārtots studējošo iespējām – ļaujot izvēlēties sev interesējošos kursus 40 kredītpunktu apjomā minimums 2 gados un mācīties klātienē vai neklātienē vidēji 2-3 vakarus nedēļā.

‍Pēc studijām absolvents savu izvēlēto kalpošanu īsteno ar lielāku izpratni Svētajos Rakstos, Ticības pamatpatiesībās un praktiskajā teoloģijā.

‍Izglītības programma "Teoloģija un kalpošana" sniedz iespēju saņemt teoloģisku izglītību evaņģēlista, katehēta, lektora, diakonijas darbinieka, svētdienas skolotāja un citu draudzes darbinieku kalpošanai.

Šī programma ir izcila iespēja katram pārliecināties un skaidrāk saklausīt Dieva aicinājumu uz kādu īpašu kalpošanu, tai skaitā turpināt studijas bakalaura programmā "Teoloģija, lai kļūtu par garīdznieku vai Baznīcas teologu.

LA piedāvā arī iespēju pēc izvēles apmeklēt sev interesējošus studiju kursus kā klausītājam vai brīvklausītājam.

Kā salīdzinoši neliela augstskola LA:

  • spēj būt pietiekami elastīga, lai katram dotu iespēju studēt sev vēlamā studiju programmā, mācību formātā un ilgumā;
  • spēj studentu vidū veidot draudzīgas un ciešas attiecības un kopības izjūtu.

Ziņojumi
 

*****
2023./2024.akag. gada PAVASARA semestra LEKCIJU PLĀNS šeit>


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »