Uzņemšana studijām 2023./2024.akad.gadā

Lutera Akadēmija (LA) ir Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas dibināta un Latvijas valsts akreditēta augstskola. Ar kristīgajā ticībā un evaņģēliski luteriskā tradīcijā balstītu teoloģisko izglītību, LA cilvēkus iedrošina un sagatavo īstenot Dieva aicinājumu.

LA piedāvā dažādas studiju iespējas:

  • Akadēmiskā bakalaura studiju programma “TEOLOĢIJA” (4 gadi)

Sniedz kristīgajā un īpaši evaņģēliski luteriskajā tradīcijā balstītu akadēmisko izglītību. Studenti iegūst gan teorētiskās zināšanas Bībeliskās, sistemātiskās teoloģijas un Luterisko ticības apliecību un Baznīcas vēstures studiju kursos, gan arī iemaņas un prasmes dažādos praktiskās teoloģijas kursos.

Programma:

- veidota tā, lai pēc sekmīga pirmā akadēmiskā gada students varētu pretendē uz evaņģēlista eksāmena kārtošanu LELB;

- absolventiem dod iespēju iegūt Latvijas valsts akreditētu un LELB atzītu teoloģisko un praktisko izglītību, kas nepieciešama garīdznieka amata veikšanai un ļauj turpināt studijas maģistrantūrā.

  • Atvērtās akadēmijas mūžizglītības programma “TEOLOĢIJA UN KALPOŠANA” (2 gadi)
Sniedz iespēju saņemt teoloģisku izglītību evaņģēlista, katehēta. lektora, diakona, svētdienas skolas skolotāja un citu draudzes darbinieku kalpošanai.

Programma:

- paredzēta cilvēkiem, kuri grib paplašināt savas zināšanas, bet šobrīd vēl nevēlas vai nevar uzņemties studijas akadēmiskā grāda iegūšanai,

- studentiem dod iespēju pārliecināties par savu aicinājumu studēt Teoloģijas programmā, lai kļūtu par nākamajiem garīdzniekiem un teologiem.

  • Klausītāja un brīvklausītāja statuss

- LA piedāvā iespēju ikvienam apmeklēt interesējošos studiju kursus arī kā klausītājam vai brīvklausītājam,

- Klausītāji, noslēdzot studiju kursa apguvi, kārto eksāmenu un saņem Apliecību, bet brīvklausītājs var nekārtot noslēguma eksāmenu.

Reflektanti un interesenti ar informāciju par iestājeksāmeniem, studiju ilgumu, maksu un dokumentiem studijām 2023./2024.akadēmiskajā gadā Lutera Akadēmijā (LA) var iepazīties Uzņemšanas noteikumos:

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI studiju programmā "TEOLOĢIJA" un programmā "TEOLOĢIJA UN KALPOŠANA"

Dokumentu pieņemšana studijām jaunajā akadēmiskajā gadā notiek no 17.jūlija līdz 28.jūlijam otrdienās un piektdienās no plkst.12:00-18:00 Lutera Akadēmijas Studiju daļā, Alksnāja ielā 3, Rīga. 

Papildus informācijai un jautājumiem: e-pasts info@lut.edu.lv un tālr.29128655

Atsaucies Dieva aicinājumam un teoloģijas studijās tam atbilstoši sagatavojies LUTERA AKADĒMIJĀ!

Ziņojumi
 

*****
2023./2024.akag. gada PAVASARA semestra SESIJAS GRAFIKS šeit>


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »