Vijas Beinertes grāmatas “Mans konservatīvais kompass” prezentācija

Vijas Beinertes grāmatas “Mans konservatīvais kompass” prezentācija notiks 8.decembrī plkst.17.30 Lutera Akadēmijā. Prezentācijas pasākumā būs: saruna par grāmatas tapšanu, ieskats studiju darbu sagatavošanā “Kā uzrakstīti eseju?”, iespēja iegādāties V.Beinertes grāmatu "Mans konservatīvais kompass" un eseju grāmatu "Vārdi un klusums".

Vijas Beinertes rakstu krājumā "Mans konservatīvais kompass" ir apkopotas pēdējo trīs gadu svarīgākās publikācijas, kā arī vēl nepublicētas esejas. Tā ir grāmata tiem, kas negrib ļauties pūļa neprātam.

"Ja es ko redzu un saprotu un spēju noformulēt tā, lai kopsakari atklātos arī citiem, vismaz tiem, kam par to ir kāda interese, es to daru. Jo atzīt patiesību nozīmē to piepildīt rīcībā. Bet runāt, kad sirdsapziņa neļauj klusēt, – tā arī ir rīcība.Korumpēti politiķi, kas apkalpo projektus, nevis kalpo sabiedrībai, mediji, kas apkalpo politiķus, nevis kalpo patiesībai, cieši un prasmīgi saausti korporatīvie tīkli, sociālā taisnīguma prasību aizsegā briedināts terorisms; nedrošība, bailes, haoss un naids, kas vispirms tiek iesēts prātos, lai pēc tam sazeltu rīcībā; un pāri visam – karš Eiropā. Tās ir šā laika zīmes. Kur smelt prieku un iedvesmu? Kā iegūt iekšēju mieru?" 

“Vijas Beinertes jaunā grāmata ir vērtīgs atbalsts visiem tiem, kas nepadodas kolektīvajam neprātam un cenšas saglabāt brīvu un veselīgu spriešanas spēju.” /Harijs Tumans, Dr. hist./

 “Pašā šīs grāmatas publicēšanas faktā ir jaušams tas pats mierinājums, ko Dievs deva izmisuma pārņemtajam pravietim Elijam Horeba kalnā: Es esmu Sev atlicinājis septiņus tūkstošus, kas savus ceļus nav locījuši Baāla priekšā!” /Juris Rudevskis, Dr. iur./

“Kad Jānis Kristītājs sludināja tuksnesī, viņu klausīties izgāja visa Jeruzaleme – tādēļ, ka viņš bija radikāli citāds. Tieši viņš sagatavoja ceļu Glābējam. Savā ziņā šī grāmata ir tāda saucēja balss tuksnesī, kurā katram vajag ieklausīties.” /Jānis Vanags, D.D., Latvijas Evaņģeliski luteriskās baznīcas arhibīskaps/

P.S. Iesakām izlasīt arī šo https://www.la.lv/mazi-berni-klust-par-galveno-lgbt-propagandas-merkauditoriju-saruna-ar-kinorezisori-un-esejisti-viju-beinerti

 

Ziņojumi
 

*****
2023./2024.akag. gada PAVASARA semestra SESIJAS GRAFIKS šeit>


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »