Lutera Akadēmija (LA) ir Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas dibināta un Latvijas valsts akreditēta augstskola. Ar kristīgajā ticībā un evaņģēliski luteriskā tradīcijā balstītu teoloģisko izglītību, LA cilvēkus iedrošina un sagatavo īstenot Dieva aicinājumu.

Priekšrocības studijām LA

LA absolventi galvenokārt kalpo kā mācītāji, evaņģēlisti, kapelāni un draudžu darbinieki.

LA piedāvā dažādas studiju iespējas:

Četrgadīgā akadēmiskā bakalaura studiju programma “TEOLOĢIJA”

FAQ Display

Lasīt vairāk>>>
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā
Izglītības dokumentsBakalaura diploms
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 11.06.2019.
Programmas kods43221

Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene vakara (17:30-21:00)
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa740 EUR/gadā (2018./19.)
Studiju norises vietaAlksnāja iela 3, Rīga, LV-1050

Programmas aprakstsProgramma sniedz kristīgajā un īpaši evaņģēliski luteriskajā tradīcijā balstītu akadēmisko izglītību. Studenti iegūst gan teorētiskās zināšanas Bībeliskās, sistemātiskās teoloģijas un Luterisko ticības apliecību priekšmetos, gan arī iemaņas un prasmes dažādos praktiskās teoloģijas kursos.

Programma:

- veidota tā, lai pēc sekmīga pirmā akadēmiskā gada students varētu pretendēt uz evaņģēlista eksāmena kārtošanu LELB;
- absolventiem dod iespēju iegūt Latvijas valsts akreditētu un LELB atzītu teoloģisko un praktisko izglītību, kas nepieciešama garīdznieka amata veikšanai un ļauj turpināt studijas maģistrantūrā.
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā vai vidējā profesionālā izglītība; CE latviešu valodā un svešvalodā A-E līmenis (līdz 2004. gadam CE nav obligāti); iestājpārbaudījumi: testi Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu un M.Lutera “Mazā Katehisma” zināšanu pārbaudei, kolokvijs.

Uzņemšanas noteikumi 2018./2019. akad. gadam
Četrgadīgā profesionālā bakalaura studiju programma “BAZNĪCAS MŪZIKA”

Lasīt vairāk>>>
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs teoloģijā
Profesionālā kvalifikācijaBaznīcas mūziķis (5. PKL)
Izglītības dokumentsProfesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 11.06.2019.
Programmas kods42221

Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene vakara (17:30-21:00)
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa740 EUR/gadā (2018./19.)
Studiju norises vietaAlksnāja iela 3, Rīga, LV-1050

Programmas aprakstsProgramma sagatavo Baznīcas darbiniekus, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikas dzīvi saskaņā ar savas Baznīcas mācību, prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus, nodrošina dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģisko izveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanai.
Priekšmetu apguve ietver gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības un pārbaudījumus.
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā vai vidējā profesionālā izglītība; CE latviešu valodā un svešvalodā A-E līmenis (līdz 2004. gadam CE nav obligāti); iestājpārbaudījumi: 1) iestājpārbaudījums klavierspēlē vai ērģeļu spēlē, 2) dziedāšana; 3) testi Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu un M.Lutera “Mazā Katehisma” zināšanu pārbaudei, 4) kolokvijs.

Uzņemšanas noteikumi 2018./2019. akad. gadam

Divgadīgā draudžu darbinieku izglītības programma:


Lasīt vairāk>>>


Klausītāja statuss:
‌LA piedāvā iespēju ikvienam apmeklēt interesējošos studiju kursus arī kā klausītājam.
‌Vairāk informācijas lasīt Nolikumā par LA klausītāja statusu.

Studijas Lutera Akadēmijā ir iespēja atsaukties sirds aicinājumam!

Programmas veidsProfesionālā izaugsme un personīgā attīstība (pieaugušo neformālā izglītība)
Izglītības dokumentsSertifikāts
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit

Ilgums2 gadi
Izglītības ieguves formaKlātiene vakara (17:30-21:00); Neklātiene tālmācība vai e-studijas
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa200 EUR gadā (klātiene); 300 EUR gadā (tālmācība) (2018./19.)
Studiju norises vietaAlksnāja iela 3, Rīga, LV-1050

Programmas aprakstsDivgadīgā draudžu darbinieku izglītības programma:
sniedz iespēju saņemt teoloģisku izglītību evaņģēlista, katehēta, lektora, diakonijas darbinieka, svētdienas skolas skolotāja un citu draudzes darbinieku kalpošanai. Aptuveni 75% mācību saturu veido Bībliskās un sistemātiskās teoloģijas priekšmeti, pārējos 25% praktiskās teoloģijas priekšmeti saskaņā ar izvēlēto specialitāti.

Programma:
- paredzēta cilvēkiem, kuri grib paplašināt savu zināšanu apvārsni, bet šobrīd vēl nevēlas vai nevar uzņemties studijas akadēmiskā grāda iegūšanai;
- ir elastīga - studenti var izvēlēties sev interesējošus studiju kursus, mācīties arī nepilnu laiku klātienē (2-3 vakarus);
- dod iespēju pārliecināties par savu aicinājumu studēt Teoloģijas programmā, lai kļūtu par nākamajiem garīdzniekiem un teologiem.
Iepriekšējā izglītība, prasībasLatvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzes mācītāja rekomendācija; iestājpārbaudījums: testi Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu un M.Lutera “Mazā Katehisma” zināšanu pārbaudei, kolokvijs

Uzņemšanas noteikumi 2018./2019. akad. gadam
Ziņojumi

Lutera Akadēmijas ATVĒRTO DURVJU DIENA tiešsaistē
2021.gada 5.jūnijā plkst.10:00

Pieteikšanās šeit>


‌* * * * *


‌Sakarā ar Covid-19 pandēmijas situāciju Latvijā

LUTERA AKADĒMIJĀ

2021.gadā no 8.aprīļa līdz 18.jūnijam
mācību process notiks attālināti (ZOOM platformā)
LEKCIJU SARAKSTI- skatīt šeit>


Draugi
© 2021 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »